O rekrutacji do 5PRB i dobrym klimacie - nagranie webinaru

Publikujemy nagranie webinariu towarzyszącego rekrutacji do 5PRB. Opowiadałyśmy o tym dla kogo jest 5. runda i czego można się w ramach niej spodziewać. A  - eksprtka Fundacji Łąka mówiła o tym, jak można zadbać o dobry klimat lokalnie.Ekpertką podczas webinarium była:

Agnieszka Nowak
Dyrektorka ds. marki i realizacji celów statutowych w Fundacji Łąka, czyli inaczej łąkara z zawodu i powołania. Na co dzień zajmuje się komunikacją naukową nt. różnorodności biologicznej i ekosystemów miejskich. Tworzy materiały do edukacji ekologicznej dla dzieci i organizuje akcje skierowane do dorosłych, m.in. w ramach CSR czy współpracy z samorządami. I oczywiście sieje łąki kwietne.