O 5PRB

Kolejny raz zapraszamy Was do udziału w programie, gdzie rozwój instytucji, ale też jej pracowników i pracowniczek oraz społeczności loklanych, będzie najważniejszy.

czerwiec - październik 2023


Dzień dobry 5PRB!
20-21 czerwca 2023
Spotkanie stacjonarne w Warszawie

Klimat, Migracje, Dialog - warsztaty o tym, jak sobie radzić w bibliotece z wyzwaniami współczesności
Jeszcze lepsi dyrektorzy i dyrektorki - warsztaty z przywództwa (stacjonarne)
Siła w zespole - warsztat ze współpracy, komunikacji i bycia razem


Spotkania grup dyrektorskich i grup pracowniczych online
W centrum 5. rundy będzie cykl Warsztatów Planowania Rozwoju Biblioteki. To będzie czas na nową diagnozę potrzeb i potencjałów oraz na powtórną odpowiedź na pytanie o Waszą misję, ale też o cele na kolejny rok. Nauczycie się też, jak projektować nowe usługi i skuteczną komunikację. Nie zabraknie też warsztatów z rzecznictwa, rozumianego szerzej niż tylko dialog z organizatorem. 

Listopad 2023 - czerwiec 2024


Warsztat Planowania Rozwoju Biblioteki: diagnoza


Warsztat Planowania Rozwoju Biblioteki: myślenie strategiczneWarsztat Planowania Rozwoju Biblioteki: projektowanie usługWarsztat Planowania Rozwoju Biblioteki: komunikacja

Warsztat Planowania Rozwoju Biblioteki: rzecznictwo

W maju i czerwcu 2024 zaprosimy Was na spotkania sieciujące w regionach. A ostatnie 6 miesięcy 5PRB, to będzie czas na  konsultacje, kończenie Planów Rozwoju oraz testowanie i wdrażanie nowych usług. Wtedy też ruszą szkolenia specjalistyczne.

maj - grudzień 2024

Konsultacje: diagnoz, usług, Planów Rozwoju
Zakończenie pracy nad Planami Rozwoju Biblioteki

Sieci, kontakty, relacje - spotkania sieciujące w regionach

Spacjliści_tki w różnych dziedzinach - szkolenia specjalistyczne

Do zobaczenia!
Zakończenie 5. rundy Programu Rozwoju Bibliotek